sunnuntai 9. elokuuta 2015

Fortumissa merkittävää arvopotentiaalia – osa 2

Kirjoitin edellisessä blogimerkinnässä Fortumiin liittyvästä arvopotentiaalista kuvaamalla ihanneskenaariota, jossa yhtiö kykenisi investoimaan ylisuuren kassansa tuottavasti. Mainitsin samalla lyhyesti myös riskeistä, joiden toteutumiseen sijoittajat tuntuvat osakekurssin perusteella tällä hetkellä uskovan enemmän kuin yhtiön mahdollisuuksiin. Jatkan tässä merkinnässä edelleen Fortumin käsittelyä ja tarkoituksena on muodostaa yhtiölle muutama vaihtoehtoinen tulevaisuuden polku ja pohtia miten yhtiö tulisi hinnoitella kussakin niistä. Näin saamme paremman kuvan siitä mitä Fortumista kannattaisi maksaa, jos kaikki ei menekään ihanneskenaarion mukaisesti. Koska Fortumiin liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, tämän tyyppinen skenaarioanalyysi on välttämätöntä yhtiön arvoa määritettäessä. Analyysin lopuksi Fortumin arvo määritetään eri skenaarioiden todennäköisyyksien painotettuna keskiarvona. Skenaariomallin avulla muut erilaisen näkemyksen omaavat sijoittajat voivat määrittää yhtiölle arvon, joka kuvaa paremmin heidän eri skenaarioille antamiaan todennäköisyyksiä.

Lue lisää

torstai 6. elokuuta 2015

Fortumissa merkittävää arvopotentiaalia

Perinteisesti tylsänä ja vakaana valtionyhtiönä pidetyssä Fortumissa on viime aikoina tapahtunut paljon erityisen mielenkiintoisia käänteitä. Tällaisia ovat etenkin sähkönsiirtoliiketoimintojen myynti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yhteensä peräti 9,3 miljardilla eurolla ja TGC-1:n vesivoimaomistusten kasvattamissuunnitelmien eteneminen Venäjällä. Näiden lisäksi on tietysti vielä surullisen kuuluisa Fennovoima-episodi, joka on saanut lähes kaiken Fortumiin liittyvän mediahuomion, vaikka tähän liittyvien operaatioiden merkitys Fortumin liiketoiminnalle on edellä mainittuja huomattavasti pienempi. Yhtiön päivitetty ydin- ja vesivoiman tuotantoon keskittyvä strategia tarjoaa entistä paremmat kasvunäkymät sekä edellytykset pääoman tuottoasteiden nostoon hintasäännellystä sähkönjakeluliiketoiminasta luopumisen myötä. Strategian toimeenpanoa vauhdittaa huomattavan suuri käteiskassa sekä uutena toimitusjohtajana aloittava Konecranesissa aiemmin kykynsä näyttänyt Pekka Lundmark. Eikä tässä vielä kaikki! Myös Fortumin osakekurssi on lasketellut viime viikkojen aikana houkuttelevan tuntuiselle tasolle. Sijoittajan näkökulmasta en voisi toivoa kovin paljon otollisempaa lähtökohtaa merkittävien lisäsijoitusten tekemiselle tähän yhteen salkkuni vahvimmista tukipilareista.

Lue lisää