maanantai 4. heinäkuuta 2011

Vestas syöksyy – osakkeen osto-ohjelma etenee

04.07.2011 - 14:31


Jatkoin tänään Vestas Windin tankkaamista salkkuuni ja ostin noin 1 200 EUR suuruisen erän 17,37 EUR (129,60 DKK) kappalehinnalla. Olen analysoinut yhtiön perusteellisesti aikaisemmin, eivätkä näkemykseni yhtiöstä ole muuttuneet mihinkään. Olen seurannut hämmästyneenä ja samalla tyytyväisenä viimeaikaista kurssilaskettelua, jolle en löydä perusteita yhtiön fundamenteista. Itse asiassa fundamentit ovat nyt jopa hieman paremmat kuin analysoidessani yhtiötä puolisen vuotta sitten, kun muistetaan Japanin ydinvoimalakatastrofi ja siitä seuranneet valtioiden (mm. Saksa, USA, Iso-Britannia) päätökset panostaa tulevaisuudessa entistä enemmän vihreään energiaan. Tällaisten tapahtumien ja päätösten, jos joidenkin, pitäisi vaikuttaa positiivisesti yhtiön osakekurssiin. Toisin on kuitenkin käynyt ja Japanin tapahtumien jälkeen osake laski pahimmillaan alle 120 DKK:n.

Mistä tällainen täysin järjenvastainen kurssireaktio voi johtua? Yksi syy löytyy miettimällä millaisesta osakkeesta on kyse. Vestas on tyypillinen pelipaperi usealle spekulantille, joten esimerkiksi lyhyeksimyynneillä on suuri vaikutus osakekurssiin. Nykyisen kaltaisessa epävarmassa taloustilanteessa shorttaajat ovat liikkeillään saaneet osakkeen painumaan epätodellisen alas. Rationaalisia syitä voi yrittää etsiä vaikkapa kilpailun kiristymisestä ja hintojen laskusta. En kuitenkaan itse näe, että odotuksissa näitä kohtaan olisi tapahtunut viime aikoina sen suurempia muutoksia. Omissa laskelmissani ennustan Vestasin markkinaosuuden painuvan heikoimmassa skenaariossa vaivaiseen 8 % ja hintojen putoavan lähes 30 % nykyisestä seuraavan 10 vuoden aikana. Tällaisessakin tilanteessa 12 % vuosituottoa hakevan sijoittajan kannattaa maksaa osakkeesta päälle 16 EUR (ks. aikaisempi analyysi). Todellisuudessa markkinaosuuden laskusta ei ainakaan vielä ole tietoa, sillä Vestas kykeni viime vuoden aikana kasvattamaan markkinaosuuttaan noin 16 prosenttiin, mikä on tässä tilanteessa loistava suoritus. Omassa perusskenaariossa olen pitänyt markkinaosuuden 10-12 % välissä, sillä uskon tämän olevan todennäköisin tulevaisuuden tila.

Alla vielä ennusteeni Vestasin arvonmäärityksen kannalta tärkeimpien ajureiden kehityksestä, skenaariossa, jossa markkinaosuus tulee laskemaan asteittain 8 % tasolle vuoteen 2020 mennessä. Vahva markkinoiden kasvu tulee pitämään yllä Vestasin myynnin ja liikevaihdon kasvua kilpailun kiristymisestä huolimatta (hintakilpailu ja markkinaosuuden menetys).

Kuva 1. Ennusteet markkinoiden koon, Vestasin laitemyynnin ja laitteiden liikevaihdon kehityksestä (huomioi, että laitteiden liikevaihto ei sisällä huoltotoimintoja, mitkä ovat noin 15 % kokonaisliikevaihdosta).  


Kuvassa 1 mainittujen osakkeen arvoajureiden lisäksi EBIT-marginaalilla on keskeinen merkitys osakkeen arvonmäärityksessä. Vestas ohjeistaa tälle vuodelle 7 % liikevoittoa, mutta oletan perustellusti (ks. edelliset analyysit), että yhtiö kykenee pitämään pitkällä aikavälillä yllä keskimäärin 11 % tasoa. Mielenkiinnon vuoksi päätin kuitenkin tehdä kauhuskenaario –laskelman, jossa Vestasin EBIT jää ikuisesti 7-10% tasolle. Lisäksi hinnat putoavat asteittain puoleen nykyisestä 10 vuoden kuluessa. Markkinaosuus putoaa tässä laskelmassa aikaisemmin laatimani heikoimman skenaarion mukaisesti 8 prosenttiin. Muut Vestasia ja markkinoita koskevat ennusteet pysyvät aikaisemmin esittämäni kaltaisina.


Taulukko 1. Osakkeen tuotto-odotus ja fair value oletettua tasoa heikommilla EBIT-marginaaleilla kauhuskenaariossa, jossa hinnat ja markkinaosuus putoavat puoleen nykyisestä.


Laskelman tulokset ovat häkellyttävät. Kaiken mennessä päin seiniä (EBIT 7 %), näyttää nykyhinnalla (laskelman tekohetkellä 120 DKK = 16,10 EUR) ostettu osake tarjoavan 7 % vuotuisen tuoton pitkäjänteiselle sijoittajalle. Monista vakaista ja vähäriskisistä osakkeista tämä on täysin normaali tuotto, vaikka jääkin paljon omista tavoitteistani. Tätä skenaariota huonommaksi en kehtaa ennusteita enää asettaa, jotten alkaisi kuulostaa maailmanlopun ennustajalta.

Vestasin pörssikurssi lähenee uhkaavasti ”EBIT 10 % -kauhuskenaarion” fair valueta 13,6 EUR. Toisin sanoen lähes kaikki yllä kuvaamani pessimismi on jo hinnoiteltu osakkeeseen. Vestasiin sijoittavalla on siis paljon voitettavaa, mutta vain vähän hävittävää. Osto-ohjelmani etenee suunnitelmien mukaisesti ja tulen tekemään tämän vuoden puolella todennäköisesti vielä yhden tai kaksi samansuuruista ostoa ellei osakekurssi nouse yli tavoitehintani (21-22 EUR). Kaikki riippuu lopullisesti tietysti myös siitä, millaiseksi muu sijoitusympäristö kehittyy ja ilmaantuuko tarjolle parempia vaihtoehtoja. Tällainen lienee kuitenkin epätodennäköistä. Pidemmällä aikavälillä minulla ei tietenkään ole mitään syytä lopettaa ostoja (jos hinta säilyy kohtuullisena), mutta olen varma, ettei nykyisen kaltainen alennusmyynti tule jatkumaan kauaa.


____________Blogimerkinnän kommentit:


Kalle kirjoitti 16.08.2011 - 15:57

Hyvää tekstiä, me piensijoittajat tarvitsemme analyysejä myös toisiltamme. Minullakin on tätä yhtiötä ja ihmettelen nykyistä kurssia (89,75 DKK). Nolla on pudonnut pois aikaisemmista tasoista. Onko syynä valtion tukien lopahtaminen? Luulisi muuten, että pian (muutaman vuoden kuluttua) Saksan ydinvoimaloiden alasajot heijastuvat Vestasiinkin. Hyvää viikkoa!