tiistai 31. toukokuuta 2022

Tietoevry – defensiivinen ja laadukas arvoyhtiö

Tarkastelen Nordnetin blogissa Tietoevryn houkuttelevuutta arvosijoittajan työkalupakista löytyvillä menetelmillä. 

Lue lisää

R.W.

torstai 5. toukokuuta 2022

Helsingin pörssin laadukkaimmat arvoyhtiöt

Oma sijoitusstrategiani ei ole syntynyt hetkessä, vaan se on pidemmän oppimisprosessin tulos. Kaikki alkoi parikymmentä vuotta sitten indekseillä. Akateemikot saivat minut vakuuttuneeksi markkinoiden tehokkuudesta ja päätin sijoittaa kesätyörahani indeksirahastoihin.

Tutustuttuani sijoittamisen saloihin tarkemmin, osakepoiminta ja erityisesti arvosijoittaminen alkoi kiehtoa. Olin löytänyt Benjamin Grahamin opit ja aloin metsästää klassisia arvo-osakkeita. Vielä sijoitusurani alussa en juurikaan piitannut yhtiön liiketoiminnasta. Kunhan osake oli riittävän halpa, olin valmis ostoksille.

Lue lisää

maanantai 11. huhtikuuta 2022

Katsaus markkinatilanteeseen ja oman salkun liikkeisiin

Elämme jännittäviä ja jopa hieman pelottavia aikoja. Ukrainan sota, korkojen nousu ja stagflaation uhka ovat päällimmäisiä esimerkkejä sijoittajia viime aikoina askarruttaneista teemoista. Stagflatorinen aikakausi, jota kohti olemme viimeistään Ukrainan kriisin myötä mitä todennäköisimmin menossa, on hyvin erilainen, kuin mihin olemme saaneet viime vuodet tottua.

 Lue lisää

perjantai 8. huhtikuuta 2022

Osakevalinnat Sijotuskästin sijoituskilpailuun

Vierailin taannoin toistamiseen Sijotuskästi-podcastissa ja lupauduin samalla osallistumaan Sijotuskästin järjestämään sijoituskilpailuun. Kilpailu alkaa maanantaina 11.4. (tämän päivän päätöskursseilla) ja kestää vuoden loppuun. Käytössä on 10 000 euroa leikkirahaa sijoitettavaksi Helsingin pörssiin. Parhaiten tuottanut kisasalkku vie voiton. 

Seuraavassa kisasalkkuni osakevalinnat lyhyine perusteluineen ja valintojen taustalla oleva markkinanäkemykseni.  

___


Tämä tyyppiset lyhytkestoiset sijoituskisat voitetaan yleensä pelaamalla ”upporikasta ja rutiköyhää”. Eli kisasalkkuun kannattaisi valita yksi tai kaksi potentiaalista ”tenbaggeria” ja toivoa parasta. Hyvällä tuurilla arvaus voisi osua kohdilleen.  

Spekuloinnin sijaan olen kuitenkin valinnut toisenlaisen lähestymistavan. Olen kasannut salkun, joka edustaa hyvin pitkälti omaa sijoitustyyliäni, jota noudatan sijoittaessani ihan oikealla rahalla. Moni kisasalkun yhtiöistä löytyykin myös oikeasta salkustani.

Kisasalkku koostuu strategiani mukaisesti laadukkaista yhtiöistä, jotka on hinnoiteltu pörssissä edullisesti suhteessa yhtiöiden todellisiin arvoihin. Koska sopivaa ostoajankohtaa ei voi jäädä kisassa odottamaan, olen joutunut joidenkin yhtiöiden kohdalla tinkimään turvamarginaalista, joka on tavallisesti merkittävässä roolissa omassa arvosijoitusstrategiassani (tästä syystä ihan kaikki kisasalkussa olevat yhtiöt eivät löydy oikeasta salkustani). Strategiani mukaisesti sijoitan myös kilpailussa vakiintuneempiin vahvan markkina-aseman yhtiöihin, joten hyvin pienet, riskipitoiset ja korkealle hinnoitellut kasvuyhtiöt loistavat poissaolollaan. En etsi kasvuraketteja, sillä yleensä nopea kasvu hinnoitellaan markkinoilla liiankin hyvin. Sijoittajan kannalta parasta kasvua on kohtuullinen kasvu, jota ei ole hinnoiteltu kurssiin.

Mielestäni tämän tyyppinen lähestymistapa sopii erityisen hyvin nykyiseen markkinatilanteeseen. Korkean inflaation ja nousevien korkojen ympäristö suosii liiketoiminnaltaan laadukkaita arvoyhtiöitä. Yhtiöiden hinnoitteluvoima suojaa kustannusinflaatiolta ja maltillinen arvostus antaa tukea epävarmuuden jatkuessa. Stagflatorinen aikakausi, jota kohti olemme Ukrainan kriisin myötä mitä todennäköisimmin menossa, on hyvin erilainen, kuin mihin olemme saaneet viime vuodet tottua. Koska pidän stagflaatioskenaariota huomattavasti kasvuskenaariota todennäköisempänä, olen rakentanut kisasalkusta varsin defensiivisen.

Vaikka näkemykseni on karhumainen, haluan hajauttaa kisasalkkua myös muutamaan syklisempään yhtiöön. Saattaahan olla, että näkemykseni on väärä, ja talous jatkaa vahvalla kasvu-uralla. Tässä skenaariossa matalalle hinnoitelluissa syklisissä osakkeissa olisi merkittävää nousuvaraa, mikä kompensoisi defensiivisempien osakkeiden oletettavasti vaatimattomampaa kurssikehitystä.

Olen kiinnittänyt huomiota myös toimialakohtaiseen hajautukseen, sillä haluan kannustaa vasta-alkajia (ja muitakin) hajauttamaan paremmin. Kisasalkku koostuu kahdeksasta eri yhtiöstä, joista jokainen edustaa omaa toimialaa. Allokoin jokaiseen yhtiöön suunnilleen saman verran pääomaa. Hajautus ei ole täydellinen, mutta on hyvä huomata, että jo kahdeksalla yhtiöllä eri toimialoilta noin 80 prosenttia hajautettavissa olevasta riskistä (epäsystemaattisesta riskistä) on hävinnyt. Lisähajautus ei siis enää pienennä riskiä kovin merkittävästi. Kisasalkku koostuu kilpailun sääntöjen mukaisesti vain suomalaisista yhtiöistä. Oikean salkkuni olen hajauttanut myös Helsingin pörssin ulkopuolelle.

Kisasalkku:

Exel Composites

Komposiittituotteita teollisuudelle valmistava Exel Composites kuuluu kotipörssimme vähän seurattuihin pienyhtiöihin. Pienestä koostaan huolimatta yhtiö on markkinajohtaja omassa segmentissään. Komposiittimarkkinan näkymät ovat valoisat ja yhtiön asiakastoimialoista tuulivoimasektori on erityisen mielenkiintoinen. Nykyinen tulostaso on USA:n yksikön tehokkuusongelmista johtuen tavanomaista heikompi, eikä markkina näytä katsovan yhtään pidemmälle. Nykyisellä noin 6 euron kurssilla ja arvioimallani normaalilla 0,60 euron osakekohtaisella tuloksella (EPS) P/E-luku on vain noin 10.

Konecranes

Nostolaitevalmistaja Konecranes on ollut vuosikausia pörssimme yksi laadukkaimmista konepajoista. Konttiliikenteen kasvu ja satamien automatisointi tukevat yhtiön pitkän aikavälin näkymää ja myös nosturihuollossa on edelleen paljon kasvumahdollisuuksia. Fuusio Cargotecin kanssa kariutui, mutta tällä ei mielestäni ole vaikutusta sijoituscaseen. Fuusioon liittyi paljon kysymysmerkkejä, enkä ollut siitä alun perinkään kovin innoissani. Nyt yhtiö voi keskittyä taas täysillä operatiiviseen liiketoimintaan. Poikkeuksena moniin muihin kisavalintoihini Konecranes on hyvin syklinen, mikä nostaa riskiä suhdanteen tässä vaiheessa. Markkina kuitenkin jo hinnoittelee suhdanteen selvää heikkenemistä, mikä tuo sijoitukseen turvamarginaalia. Nykyisellä noin 25 euron kurssilla ja viime vuoden toteutuneella 2,40 euron oikaistulla osakekohtaisella tuloksella P/E-luku on vain vähän yli 10.       

Lassila & Tikanoja

Ympäristö- ja kiinteistöhuollon palveluyhtiö Lassila & Tikanoja on kisasalkkuni defensiivisimpiä yhtiöitä. Yhtiön palveluiden tasaisesta kysynnästä kertoo vuodesta toiseen hyvin vakaana pysyvä pääoman tuotto. Yhtiötä omistamalla pääsee mukaan myös kiertotalouden megatrendiin. Kasvuhakuisemmista vastuullisuusyhtiöistä poiketen Lassila & Tikanojan fokus on perinteisemmässä liiketoiminnassa. Tylsyys on tässä tapauksessa hyvästä. Osake ei tunnu kiinnostavan tällä hetkellä ketään, mikä näkyy hinnassa. Nykyisellä reilun 10 euron kurssilla ja viime vuoden toteutuneella 0,90 euron osakekohtaisella tuloksella, P/E-luku on noin 11. Ei vaikuta pahalta näin vähäriskiselle megatrendiyhtiölle.   

Neste

Erityisesti uusiutuvista polttoaineistaan tunnettu Neste lukeutuu papereissani Helsingin pörssin absoluuttisesti laadukkaimpien yhtiöiden joukkoon.  Yhtiö kertoi vastikään uusista investoinneista, jotka vahvistavat sen johtavaa asemaa uusiutuvissa tuotteissa. Osake on ottanut osumaa Ukrainan kriisin aikana, vaikka vaikutukset yhtiön liiketoimintaan ovat suhteellisen vähäiset. Osake ei silti ole erityisen halpa, mikä ei toisaalta ole ihme näin laadukkaan yhtiön kohdalla. Yhtiön viime vuotta voi pitää normaalia hieman heikompana, mutta esimerkiksi kolmen viime vuoden keskimääräisellä 1,67 euron oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ja nykyisellä noin 40 euron kurssilla P/E-luku on noin 24. Turvamarginaalia on tältä sijoitukselta turha toivoa, mutta luotan tässä kohtaa yhtiön laatuun.    

Olvi

Juomayhtiö Olvi tuo salkkuun hajautusta kulutustuotesektorilta. Monen muun kisasalkkuun päätyneen yhtiön tapaan Olvin liiketoiminta on melko defensiivistä. Yhtiön markkina-asema on vahva etenkin päämarkkinoilla Suomessa ja Virossa, jossa markkinaosuudet pyörivät 50 prosentin paremmalla puolella. Vahvat kuluttajabrändit ja alueellisesti merkittävä mittakaava tuovat yhtiölle selvää kilpailuetua. Kisasalkkuun valitsemistani yhtiöistä Olvi on ainoa, jonka liiketoiminta on kärsinyt selvästi Ukrainan kriisistä. Sekä Venäjä että Valko-Venäjä ovat olleet yhtiön kasvualueita. Näihin markkinoihin liittyvä riski on nyt realisoitunut. Kriisin lopullisia vaikutuksia on toki vaikea vielä arvioida, mutta mielestäni aika paljon pahaa on jo osakkeen hinnassa. Nykyisellä noin 33 euron kurssilla ja viime vuoden toteutuneella 2,31 euron osakekohtaisella tuloksella P/E-luku on enää noin 14. Vaikka tulos tulee kriisin takia putoamaan, arvostus ei ole paha. Vaikka tulos laskisi 20 prosenttia, P/E olisi silti alle 18. Harvassa ovat laadukkaat brändiyhtiöt tällaisilla kertoimilla.

Orion

Lääkeyhtiö Orion valikoitui kisasalkkuun ensisijaisesti hajautushyödyn ja defensiivisyyden takia. Toki myös yhtiön laatu kestää kriittisen tarkastelun. Arvostuksessa sitä vastoin olisi toivomisen varaa eli turvamarginaali jää nykyhinnalla ohueksi. Kolmen viime vuoden keskimääräisellä 1,46 euron oikaistulla osakekohtaisella tuloksella (joka kuvaa mielestäni melko hyvin yhtiön nykyistä suorituskykyä) ja nykyisellä noin 42 euron kurssilla, P/E-luku on 29. Nykyinen tulostaso ei kuitenkaan huomioi potentiaalia, mikä liittyy Bayerin kanssa yhteistyössä kaupallistettavaan Nubeqa-eturauhassyöpälääkkeeseen. Pidän hiljattain tiedotettua lääkkeen myyntiarvion nostoa varsin merkittävänä uutisena. Lääkkeen kaupallistamisen edetessä realisoituvat etappi- ja rojaltimaksut valuvat käytännössä suoraan Orionin tulokseen, joten niillä tulee olemaan iso vaikutus. Kokonaispotentiaalia on vaikea vielä arvioida, mutta parhaassa tapauksessa yhtiön tulos tulee nousemaan aivan uudelle tasolle. Saa nähdä milloin tuloskasvupotentiaalia aletaan hinnoitella osakkeeseen nykyistä selvemmin. Voi olla, että tämä tapahtuu vasta tulevina vuosina, sillä valtaosa Nubeqan potentiaalista realisoitunee vasta muutaman vuoden päästä.  

Sampo

Vakuutusyhtiö Sampo lienee itseoikeutettu valinta defensiivisen salkun yhdeksi tukipilariksi. Sampo on tytäryhtiöidensä Ifin ja Topdanmarkin kautta pohjoismaiden suurin vahinkovakuuttaja yli 20 prosentin markkinaosuudella. Pankkiliiketoiminnasta (Nordea) vetäytymisen myötä yhtiö on keskittymässä aiempaa vahvemmin vakuutusbisnekseen, mikä laskee osakkeeseen liittyvää riskiä entisestään. Tämän vuoden EPS-ennusteella 2,53 euroa (joka kuvaa viime vuotta paremmin yhtiön normaalia tulostasoa) ja nykyisellä noin 46 euron kurssilla, P/E-luku on 18. Sammon kaltaiselle hitaan kasvun yhtiölle arvostus alkaa olla kipurajoilla, eikä turvamarginaalia juurikaan ole. Hyvin alhainen riskiprofiili kuitenkin kompensoi omaan makuuni vähän turhan korkeaa arvostusta. Sammon liiketoiminta tulee pärjäämään hyvin myös heikommassa taloustilanteessa. Lisäksi vahva osinko ja omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma tukevat kurssia, joten en pidän kurssin romahtamista todennäköisenä heikommassakaan skenaariossa.

Tietoevry

IT-palveluyhtiö Tietoevryssä yhdistyy matala arvostus ja digitalisaatioon liittyvä kasvupotentiaali. Hiljattain julkistettu uusi strategia ja aiempaa hajautetumpi liiketoimintamalli vastaavat mielestäni hyvin pilviteknologioihin liittyvään toimialamurrokseen. Yhtiöllä on vahva pohjoismainen markkina-asema ja sen mukanaan tuomia mittakaavaetuja. Evry-fuusion synergioiden myötä osakekohtainen tulos nousee arvioideni mukaan vähintään 2,50 euroon. Noin 24 euron nykykurssilla P/E-luku on alle 10. Se ei ole paljon näin vakaasta, ennustettavasta ja vähäriskisestä yhtiöstä.

____ 

R.W.