maanantai 20. huhtikuuta 2015

Brändi kilpailuedun lähteenä

Laatuyhtiöihin keskittyvässä pitkäjänteisessä sijoitustoiminnassa yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä on yhtiöiden kilpailuetujen tunnistaminen. Yhtiö, jolla ei ole minkäänlaista kilpailuetua, ei ole lähes koskaan hyvä valinta ”pitkään” salkkuun. Ainoastaan kilpailuedun omaavat yhtiöt kykenevät tekemään pääomalleen sellaista tuottoa, että kunnianhimoisimpienkin sijoittajien tuottovaatimukset ylittyvät. Pörssissä tällaisten yhtiöiden osakkeet tosin yleensä noteerataan sen verran korkealla arvostuskertoimella, että sijoittajan saama tuotto häviää yhtiön itse tekemälle tuotolle eikä keskimääräistä parempien osaketuottojen saavuttaminen näin ollen ole tälläkään strategialla helppoa. Osakemarkkinoilla vallitsee onneksi aika ajoin tilanteita, jolloin vahvojen kilpailuetujen yhtiöitä tarjoutuu ostettavaksi kohtuulliseen hintaan. Tällöin sijoittajan kannattaa olla hereillä.

Olen kirjoittanut aikaisemmin kilpailuetujen tunnistamisesta ja kestävyydestä sekä pohtinut miksei tuotteiden erilaistaminen johda kilpailuetuun. Tällä kertaa suuntaan katseeni mielestäni kaikkein parhaimpaan kilpailuedun lähteeseen, brändiin. Tarkoituksena on kuvata miksi brändi erottuu muista kilpailueduista, miten se vaikuttaa yrityksen liiketoiminnan menestyksellisyyteen ja ennen kaikkea kuinka voit määrittää yrityksen brändin arvon melko yksinkertaisella tavalla.

Lue lisää

perjantai 3. huhtikuuta 2015

Sijoituskeskustelu kaipaa analyyttisempaa otetta

Kirjoitin viimeksi osingon merkityksestä tai pikemminkin merkityksettömyydestä sijoittajan tuotto-odotuksen kannalta. Sijoittaja saa pitkällä aikavälillä laadultaan ja arvostukseltaan samanlaisista yhtiöistä täsmälleen samanlaisen kokonaistuoton riippumatta nykyosingon suuruudesta ja osingon kasvusta. Yhtiöiden, jotka eivät jaa massiivisia osinkoja, osakekurssi kohoaa nopeammin, kuin muuten vastaavien yhtiöiden, jotka jakavat enemmän osinkoa. Näin ollen lopputulos kokonaistuoton näkökulmasta on sama.

Jatkan tässä kirjoituksessa sijoittajan tuoton muodostumisen käsittelyä menemällä hieman syvällisempään tarkasteluun. Samalla kannustan myös muita sijoittajia hieman analyyttisempaan pohdintaan vertailtaessa eri sijoitusstrategioita tai eri osakkeita keskenään. Analyyttisempi lähestyminen on välttämätöntä, sillä muuten on vaarana, että sijoittaja syyllistyy mutkien liialliseen oikomiseen ja omenoiden vertaamiseen appelsiineihin. Ainakin itseäni harmittaa tämän tyyppinen ”nollakeskustelu”, josta ei saa mitään hyödyllistä irti.

Lue lisää