tiistai 24. maaliskuuta 2009

Konepajoista odotettavissa kovaa tuottoa

24.03.2009 - 16:26


Olen ajatellut lähiaikoina taas täydentää hitaasti mutta varmasti laajenevaa osakesalkkuani. Heikoista talousnäkymistä huolimatta luotan edelleen tulevaisuuteen uskoen, että tästäkin ajan myötä selvitään. En tuijota sentimenttiä tai makrolukuja, vaan sijoitan tasaisin väliajoin laatuyhtiöihin, joiden voi odottaa tuottavan pitkällä aikavälillä yli tuottovaatimukseni, mikä on 12 % vuodessa. Pörssikurssien syöksyessä pitkän aikavälin tuotto-odotukset ovat nousseet rajusti ylöspäin. Juuri tällaisessa ympäristössä pitkäaikaisten osakesijoitusten tekeminen on erityisen kannattavaa. Hajauttamalla ostokseni ajallisesti läpi koko taantuman (olipa sen kesto mikä tahansa) varmistan sen, että osa ostoista osuu myös pohjahintoihin. Ja mikä vielä tärkeämpää, olen varmuudella mukana siinä vaiheessa kun kurssinousu alkaa.

Millaisia tuottoja nykyisillä hinnoilla ostettujen osakkeiden voi odottaa tarjoavan tulevaisuudessa? Saadaksemme vastauksen selville, sovelletaan Gordonin perusyhtälöä, jonka mukaan osakkeen hinta (P) on tulevan osingon (D) suhde tuottovaatimuksen (r) ja osinkojen kasvutekijän (g) erotukseen:

P = D / (r-g)

Tästä saadaan, että osakkeen tuotto-odotus (tuottovaatimus) muodostuu odotetusta osinkotuotosta (D/P) ja osinkojen odotetusta pitkän aikavälin kasvusta:

r = D/P + g

Koska osingot ovat osinkosuhteen (p) mukainen osa yrityksen osakekohtaisesta tuloksesta (EPS), voidaan tuotto-odotus ilmaista myös seuraavasti:

r = EPS x p / P + g

Osinkojen kasvun täytyy pitkällä aikavälillä kulkea käsi kädessä osakekohtaisen tuloksen kasvun kanssa. Osinkojen kasvaessa nopeammin yritys ajaisi itsensä lopulta konkurssiin. Jos osingot kasvaisivat hitaammin, yritys hukkuisi lopulta kassaansa. Kun vielä tiedetään, että osakekohtaisen tuloksen kasvu riippuu siitä, mikä on yrityksen tekemien uusien investointien (jakamaton osuus osakekohtaisesta tuloksesta = 1-p) tuotto (ROE), saadaan osakkeen tuotto-odotus laskettua seuraavasti:

r = EPS x p / P + ROE x (1-p)

Seuraavaan taulukkoon on koottu Arvopaperin keräämään tietokantaan perustuvat OMXH25-yhtiöiden (lukuun ottamatta pankkeja ja TeliaSoneraa, joista tietoja ei ollut saatavilla) tämän hetken osakekurssit, analyytikoiden konsensusennusteet tämän vuoden osakekohtaisista tuloksista ja osinkosuhteista sekä pitkän aikavälin oman pääoman tuotoista (kuvaavat yritysten tekemien uusien investointien tuottoa). Näiden tietojen perusteella taulukkoon on laskettu osakkeiden vuotuiset tuotto-odotukset, joiden mukaisesti osakkeet on laitettu paremmuusjärjestykseen.Taulukko 1. Osakkeiden tuotto-odotukset.


Konepajat valloittavat selkeästi listan mitalisijat. Mikäli uskon analyytikkoennusteiden realistisuuteen, kannattaa minun valita salkkuuni Konecranes, Wärtsilä, Kone, Neste Oil ja Tieto, sillä näistä jokaisen tuotto-odotus ylittää tuottovaatimukseni (12 %). Sijoituspäätöksiä ei tietenkään kannata perustaa vain muutamaan tunnuslukuun, vaan perusteellisempi yritysten analysointi on aina järkevää. Lisäksi omaa salkkua rakennettaessa on muistettava ajallisen hajautuksen lisäksi hajautus eri toimialojen kesken. Tästä syystä kaikkia listan kärjessä olevia konepajoja ei kannata hankkia.

Kaikesta huolimatta tuotto-odotuksen määrittäminen antaa hyvän kuvan osakkeen houkuttelevuudesta, sillä sitä laskettaessa tulee otettua kantaa niin yrityksen hintaan, kannattavuuteen, kasvuun kuin osinkoihinkin, jotka kaikki ovat tärkeitä elementtejä hyviä sijoituskohteita etsittäessä.


____________Blogimerkinnän kommentit:


TuOki kirjoitti 05.04.2009 - 15:10

Kiitoksia mielenkiintoisesta analyysistä. Itse tuolla IT-sektorilla toimivana vierastan hyvin vahvasti tuota Tietoa, mutta se on enemmän mutu-tunne kuin todellisen analyysin tulos.


Tobe kirjoitti 08.04.2009 - 13:10

Kaikkia kannattaa hankkia jos on niihin varaa.