tiistai 29. joulukuuta 2009

Käyttäytymisohjeita sijoittajalle

29.12.2009 - 20:00


Kuten olen useasti kirjoittanut, menestyminen osakemarkkinoilla on enemmän kiinni sijoittajan käyttäytymistavoista kuin taidosta valita oikeita osakkeita oikeaan aikaan. Etenkin pörssin laskukausien aikana monet sijoittajat tekevät valintoja, jotka loppujen lopuksi heikentävät heidän mahdollisuuksiaan luoda kestävää vaurautta. Kuten tänä vuonna nähty kova kurssinousu taas kerran osoittaa, ei mikään pörssiromahdus jatku ikuisesti. Olen laatinut akateemisiin tutkimuksiin perustuen viisi tärkeää käyttäytymisohjetta, jotka muistamalla sijoittaja ei menetä vaurastumismahdollisuuksiaan huonojen aikojen takia, vaan on entistä paremmissa asemissa nousukauden alkaessa. Inspiraation lähteenä on toiminut Davis Advisors -niminen varainhoitoon keskittynyt yhtiö, jonka verkkosivuilla tutkimuksia on esitelty laajemminkin.

1) Älä tunteile, vaan noudata sijoitussuunnitelmaa

Dalbar vertasi vuosien 1988-2007 keskimääräistä osakerahaston tuottoa osakerahastosijoittajan saamaan tuottoon. Tulokset olivat hämmästyttäviä. Rahastot tuottivat keskimäärin 11,6 % joka vuosi, mutta sijoittajat saivat nauttia vain 4,5 % vuosituotosta. Syy näin huonoon menestykseen löytyi sijoittajien pelkuruudesta ja yrityksestä ajoittaa markkinoita. Huonoina aikoina osakkeet laitettiin myyntiin pelon sekaisten tunteiden vallitessa, vaikka sijoitussuunnitelma ohjeisti aivan muuta. Osakkeiden takaisinostojen ajoitus ei onnistunut keskivertorahastosijoittajilta yhtään sen paremmin, vaan junasta oltiin auttamatta myöhässä, kun nousu alkoi. Istumalla passiivisesti salkkunsa päällä, sijoittaja olisi saavuttanut yli kaksinkertaisen tuoton.

2) Älä pelästy kriisiä, vaan hyödynnä se

Historia on opettanut, että osakemarkkinat ovat aika ajoin kriisissä, eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Jokaiseen lähimenneisyyden vuosikymmeneen mahtuu romahduksia, joista kuitenkin on aina selvitty. 1970-luvulla sijoittajat kohtasivat stagflaation ja kohoavat energiahinnat, jolloin osakemarkkinat romahtivat USA:ssa 44 % kahden vuoden aikana (1973-74). 1980-luvulla Wall Streetin yksi suurimmista investointipankeista, Drexel Burnham Lambert, romahti, ja osakkeet syöksyivät peräti 22 % yhden päivän aikana (musta maanantai vuonna 1987). 1990-luvulla Aasian talouskriisin ja hedge-rahasto Long Term Capital Managementin konkurssin oli vuoro pelästyttää sijoittajat. Nuorempienkin sijoittajien mielissä ovat vielä 2000-luvun alun it-kuplan puhkeaminen ja terrori-iskut, jotka vetivät sijoittajien mielet synkiksi pitkäksi aikaa, puhumattakaan finanssikriisistä, minkä jälkimainingeissa parhaillaan elämme. Kunhan sijoittaja pitää mielessä, että osakemarkkinat ovat aina selvinneet kriiseistä, ei hänellä ole mitään syytä ylireagoida negatiivisten uutisten takia, vaan hän voi keskittyä edullisen markkinatilanteen hyödyntämiseen. Sijoitussuunnitelmaa ei pidä koskaan muuttaa kurssiromahduksen takia.

3) Älä yritä ostaa ”oikeaan” aikaan, vaan osta tasaisesti koko ajan

Osakemarkkinoiden heilunta saa sijoittajat usein muuttamaan sijoitussuunnitelmaansa. Salkun osakepaino halutaan pienemmäksi huonoina aikoina ja kaiken näyttäessä hyvältä painoa lisätään jopa yli suunnitellun (oman riskinsietokyvyn mukaisen) tason. Bloomberg tutki tällaisen käyttäytymisen vaikutuksia sijoittajan tuottoon aikavälillä 1993-2007. Kärsivällinen sijoittaja, joka oli osakemarkkinoilla koko ajan, saavutti 10,5 % tuoton (S&P500-indeksin mukaan). Sijoittaja joka ei ollut mukana markkinoilla 30 parhaana päivänä tämän 15 vuoden aikana, sai vain 2,2 % tuoton. Jos sijoittaja sattui olemaan poissa osakkeista 60 parasta päivää, jäi hän sijoituksissaan tappiolle. Ajoittaminen on luusereiden peli, jota harrastamalla sijoittaja voi helposti tuhota vaurastumismahdollisuutensa.

4) Älä menetä toivoa, vaan ole kärsivällinen

Vuosien 1928-2007 aikana osakkeet ovat tarjonneet positiivisen tuoton 59 vuotena eli 74 % kaikista vuosista. Jos tarkastellaan viisivuotisperiodeja, positiivisia jaksoja on ollut 93% kaikista jaksoista. Tämä tarkoittaa, että kärsivällinen sijoittaja palkitaan ajan kuluessa.

5) Älä tuijota lyhyen aikavälin ennusteita, vaan katso pidemmälle tulevaisuuteen

Epävarmuuden aikoina sijoittajat pyrkivät yleensä löytämään sijoitusammattilaisilta ja mediasta vastauksia siihen, mihin suuntaan omaa sijoitussalkkua pitäisi veivata. Tällaisessa markkinatilanteessa ennustajaeukoille on kysyntää, vaikka todellisuudessa lyhyen aikavälin ennusteilla ei ole minkäänlaista arvoa. The Wall Street Journal Survey of Economics on tehnyt ennusteita korkojen muutoksista usean vuoden ajan. Vuosina 1982-2008 kyseinen media ennusti korkojen muutoksen suunnan väärin 67 prosenttisesti. Sen sijaan, että sijoittaja suuntaisi energiansa lyhytaikaisten ennusteiden tekemiseen, hänen kannattaa katsoa isompaa kuvaa, ja keskittyä niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Säännöllinen ja pitkäjänteinen sijoitustoiminta oman riskinsietokyvyn mukaisesti hajautettuun salkkuun, onnistuu kaikilta ilman ennustajanlahjojakin.