perjantai 15. elokuuta 2008

Cramo: Q2-päivitys

15.08.2008 - 21:24


Odotukset ylittyivät – heikentynyt suhdanne ei vieläkään näy tuloksessa

Cramon toisen kvartaalin liikevaihto ja tulos ylittivät konsensusennusteet. Ohjeistus koko vuoden kasvusta ja kannattavuudesta säilyivät ennallaan heikentyneestä suhdannetilanteesta huolimatta. Tulosjulkistuksen myötä osakekurssi kääntyikin nousuun. Hinta on viimeisen puolen vuoden aikana kuitenkin laskenut enemmän, kuin odotukset tulevasta, joten osake on nyt entistäkin houkuttelevampi.

Cramon liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa 28,7 milj. euroon edellisvuoden 21,4 milj. eurosta ja EPS 0,52 euroon 0,49 eurosta. Konsensusennuste oli liikevoiton osalta 24 milj. euroa ja EPS:n osalta 0,43 euroa. Liikevaihto kipusi 154 milj. euroon, kun viime vuonna vastaava lukema oli 116,4 milj. euroa ja konsensusennuste 142 milj. euroa.

Nyt julkistetusta hyvästä tuloksesta huolimatta heikentynyt suhdanne voi vaikuttaa loppuvuoteen negatiivisesti. Tästä syystä tämän vuoden EPS ennusteeni on syytä asettaa maltillisemmalle tasolle 1,94 euroon aikaisemmasta 2,22 eurosta.

Viimeisen puolen vuoden aikana tapahtuneesta voimakkaasta kurssilaskusta johtuen Cramo omaa laskelmieni mukaan peräti 55 % tuottopotentiaalin. Hyvin maltillisten ennusteiden pohjalta tekemäni DCF-arvonmääritys antaa osakkeen fundamenttiarvoksi 13,54 euroa.Tulevaisuudenusko vahva

Cramo on onnistunut edelleen parantamaan tulostaan yhä haastavammiksi muuttuvissa olosuhteissa. Cramon kasvu voimistui kaikilla markkina-alueilla, mutta Baltiassa näkymät pysyvät edelleen heikkoina. Cramon liikevaihto kasvoi Q2:lla yli 25 %. Liikevaihtoa vauhdittivat vuoden alkupuoliskolla tehdyt yritysostot sekä kalustoinvestoinnit uusilla markkina-alueilla. Kone- ja laitevuokrauksen liikevaihto palasi yhtiön tavoittelemaan yli 50 % kasvuvauhtiin Keski- ja Itä-Euroopassa ja oli 52,3 %. Länsi-Euroopassa kasvu oli vielä nopeampaa eli 64,2 %.

Kasvu oli kaikilla liiketoiminta-alueilla ensimmäistä neljännestä nopeampaa. Kasvuvauhdin odotetaan pysyvän hyvänä myös loppuvuonna. Yhtiön johto toistikin näkymänsä, joiden mukaan sekä liikevaihdon kasvu että EBITA-marginaali ylittävät 18 % tänä vuonna. Oman pääoman tuotto oli kesäkuun lopussa 18 %, kun vuosi sitten se oli 18,5 %. Nettovelkaantumisaste oli huimat 151,3 % kesäkuun lopussa, kun se vertailukaudella oli 118,4 %. Kohonnut vieraan pääoman määrä onkin yksi selkeä riskitekijä, mikä on omalta osaltaan vaikuttanut osakkeen hinnan putoamiseen. Varsinkin korkean korkotason aikana ja matalasuhdanteessa suuri velkataakka voi koitua pahimmassa tapauksessa kohtalokkaaksi. Korkea velkaantumisaste on kuitenkin johdon tietoinen valinta, mikä on perusteltua voimakkaan kasvun ja hyvän kannattavuuden tilanteessa.

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta Cramo odottaa vuokrauspalveluiden kysynnän jatkavan kasvuaan. Ruotsissa ja Itä-Euroopassa kasvun odotetaan olevan vahvinta. Muissa pohjoismaissa ja Baltiassa näkymät ovat heikommat.Matalasuhdanteessa tulosennusteita syytä laskea

Vaikka Cramon liiketoiminta on edelleen kunnossa ja johdon luottamus tulevaisuuteen vahva, on lyhyen aikavälin tulosennusteita syytä hiukan laskea edelleen. Tämä ei kuitenkaan poista tosiasiaa, jonka mukaan Cramo on edelleen varsin houkutteleva sijoituskohde pidemmällä aikavälillä.
Liikevaihto kasvoi Q2:lla ennakoitua enemmän ja kysyntä näyttää edelleen suotuisalta. Pidän oman liikevaihtoennusteeni 586 milj. eurossa. Epävarmasta taloustilanteesta johtuen ennakoin tälle vuodelle enää 80 milj, euron tulosta ennen veroja aikaisemman 92 milj. euron sijaan. Liikevoitoksi ennustan 104 milj. euroa aikaisemman 115 milj. euron sijasta. Osakekohtaisen tuloksen arvioin olevan tänä vuonna 1,94 euroa (aikaisempi ennuste 2,22 euroa). Tästä huolimatta yhtiö on tekemässä ennätystulosta. Uskon taantuman alkavan näkyä kunnolla vasta vuonna 2009, mikä on kuitenkin jo diskontattu osakekurssiin. Todennäköisesti Cramon tulos putoaa vielä vuonna 2010, jonka jälkeen suhdanteen voi olettaa kääntyvän. Osakemarkkinat tietysti ennakoivat suhdannekiertoa, joten osakekurssi luultavammin lähtee nousuun jo ennen tätä.


Osakkeen hinta laskenut fundamenttiarvoa enemmän

DCF-arvonmääritys antaa uusilla ennusteilla Cramon osakkeen fundamenttiarvoksi 13,54 euroa (aikaisemmin 19,45 euroa). Tämä tarkoittaa noin 55 % tuottopotentiaalia nykyisellä 8,75 euron osakekurssilla. Suhteellinen arvonmääritys osoittaa myös edelleen Cramon aliarvostuksen. Cramon eteenpäin katsova P/E-luku on ainoastaan 4,5 hyväksyttävän tason ollessa 10. Osakkeen arvoksi saadaan näin ollen 19,38 euroa. P/B-lukukin on vain 0,7 hyväksyttävän tason ollessa 2. Osakkeen arvoksi saadaan näin 25,39 euroa.
Uutta informaatiota vastaavalla kuluvan vuoden osinkoennusteella (DPS = 0,78 euroa) osinkotuotoksi tulee peräti 8,9 %. Suorastaan uskomattoman suuri osinkotuotto kertoo omalta osaltaan Cramon arvostuksen maltillisuudesta.

Tunnuslukuarvonmääritys antaa osakkeen arvoksi 17,09 euroa. Tähän tulokseen päästään sijoittamalla Gordonin malliin seuraavat tunnusluvut: tämän vuoden osakekohtainen tulosennuste EPS (1,94 euroa), pitkän aikavälin osinkosuhde (0,40), pitkän aikavälin oman pääoman tuotto ROE (12 %) ja oman pääoman tuottovaatimus (11,74 %).

1 kommentti:

  1. Rikastuin tämän ohjelmoidun hakkeroidun pankkiautomaatin kanssa
    Yliopiston valmistumisen jälkeen ei ollut työpaikkoja, joten päätin aloittaa pienyrityksen, mutta rahaa ei ollut tarpeeksi. Lopetin yrityksen, siitä tuli minulle erittäin vaikeaa, koska olin vanhempieni ja vanhempieni ainoa lapsi. He ovat molemmat vanhoja, he uskovat päivittäiseen ruokavaliooni. Eräänä päivänä Internetissä surffaillessa sain viestin siitä, kuinka tämä UUSI VAIHTETTU ATM -KORTTI voi hakata pankkiautomaatin ja nostaa suuren summan rahaa, joten otin sinuun yhteyttä sähköpostitse. Yllätyksekseni sain kortin muutama päivä sen jälkeen, kun olin maksanut kortista pienen maksun. Tämä tyhjä pankkikortti on hämmästyttävä ja kaunis tuote. En koskaan uskoisi, että kaikki asiat, jotka minulla on tänään, voidaan hankkia tällä suurella ilolla sydämessäni, joten tuon hyviä uutisia ... Elämä on positiivista ja kärsivällistä, uskoen, että suuret asiat ovat mahdollisia ja voivat tapahtua muutamassa sekunnissa. .. BRAIN HACKERS TECH WORLD muutti elämäni ... Luojan kiitos voit lähettää sähköpostia VIA: lla (brainhackers@aol.com)

    VastaaPoista