perjantai 15. helmikuuta 2008

Sijoittajien reaktio Cramon tilinpäätöstiedotteeseen luonnollinen ja samalla järjetön

15.02.2008 - 23:00

Cramon tulosjulkistus oli jälleen kerran yksi osoitus siitä, miten järjettömästi osakemarkkinat tällä hetkellä reagoivat uutisiin. Itse asiassa ainut uutinen (uusi asia mitä markkinat eivät vielä tienneet) oli Cramon vuoden 2007 tuloksen jääminen hiukan alle konsensusennusteen. Johdon ohjeistus ja tulevaisuuden näkymät olivat entisellään tai joiltain osin jopa paremmat kuin aikaisemmin. Yrityksen todellinen arvo ei tietenkään muutu mihinkään, vaikka viime vuoden osakekohtainen tulos olikin ”vain” 1,88 euroa markkinoiden odottaessa 1,96 euroa. Osakkeen hintalappu pörssissä voi tietenkin tämän perusteella muuttua ihan millaiseksi tahansa, ja niin kävikin. Osakekurssi laski päivässä peräti 7,3 %.

Omien DCF-laskelmieni ennusteet olen pitänyt koko ajan Cramon osalta erittäin maltillisina, jopa alle konsensuksen. Tästä syystä odotin itse 1,86 euron tulosta/osake. Minulle henkilökohtaisesti tulos oli jopa pienoinen yllätys. Positiivisuutta lisää Cramon johdon vahva luottamus tulevaisuuteen. Tämä ei ole kadonnut mihinkään sijoittajien taantumapeloista huolimatta. Yhdysvaltojen ongelmat eivät juurikaan vaikuta yhtiön liiketoimintaan, joiden erityisinä kasvualueina ovat Venäjä, Baltian maat ja Puola. Rohkaisevaa on myös kuulla, että johdon asettamat uudet kasvu- ja kannattavuustavoitteet (liikevaihdon kasvu 18%, EBITA-marginaali 18%, ROE 22%) näyttävät edelleen realistisilta. Tämä kuvastaa uskoa tulevaisuuteen. Kun tällaista yhtiötä myydään pörssissä hinnalla (eilen maksamani 16,67 EUR), joka on vain puolitoista kertaa viime vuoden substanssiarvo, on kyseessä totaalinen hinnoitteluvirhe. Tällainen tilanne ei ole kestävä pitkällä aikavälillä. Toisaalta sijoittajia ei enää kiinnosta menneisyys, vaan katseet ovat jo tulevassa. Vuoden 2008 ennusteella osakkeen hinta lähenee entisestään tasesubstanssia. Myös tämän vuoden tulosennusteeseen suhteutettu osakekurssi on houkuttelevan matala. Voittokertoimen asettuessa vain hiukan yli 7 tietämille, voin odottaa eilisen sijoitukseni tuottavan tästä eteenpäin noin 14% (tulostuotto, voittokertoimen käänteisluku) vuosittain, vaikka tuloskasvu jäisi nollaan. Nollakasvuskenaario tietysti on vain kuvitteellinen, joten käytännössä vuotuinen tuotto tulee olemaan huomattavasti suurempi.

Edellä kuvatun kaltainen yksinkertainenkin matematiikka osoittaa selvästi tämän hetken osakehinnoittelun olevan kaukana tasapainotilanteesta. Hieman monimutkaisempi matematiikka (DCF-arvonmääritys) antaa perusskenaariota hiukan pessimistisemmällä tulevaisuuden ennusteella noin 25% aliarvostuksen Cramon osakkeelle (kun tavoitehintaa verrataan ostohintaani 16,67 EUR). Toisaalta tämä ei ole kovinkaan poikkeuksellista tämän hetkisessä tilanteessa, jossa markkinat hinnoittelevat monille osakkeille 20-30% tulosheikennyksiä. Mitään todisteita näin suurista tulosheikennyksistä ei kuitenkaan ole vielä nähty.

Warren Buffettin toteamus, ”my investing period is forever”, pätee myös omalla kohdallani. Tästä syystä ei ole merkitystä sillä mikä osakkeen hinta on nyt, vaan sillä mikä hinta on pitkän ajan kuluttua. Jos tavoitteenani on elää pääomani tuotolla vuonna 2028, on mielenkiintoista suorittaa pieni laskuharjoitus Cramon osakkeesta saatavan vuosituoton arvioimiseksi. Lähtötietomme ovat seuraavat: tämän vuoden osakekohtainen tulosennuste on 2,30 EUR (konsensuksen mukainen); vuotuinen osakekohtaisen tuloksen kasvuodotus pitkällä aikavälillä on 5% (reaalinen BKT:n kasvu + inflaatio); osinkosuhde on 0,33 (Cramon tavoitetila); hinnoittelu tulee normalisoitumaan pitkällä aikavälillä, jolloin osake hinnoittellaan 2 kertaa tasesubstanssin arvoiseksi vuonna 2028; osakekohtainen tasesubstanssi vuoden 2007 lopussa on 10,9 EUR. Näillä oletuksilla (jotka itse asiassa ovat hyvin pitkälti faktoja) tekemäni sijoitus tuottaa vuosittain pelkästään arvonnousuna 10,54 %. Osinkotuotto kyseiselle sijoitukselle on keskimäärin 8,13 % vuodessa eli kokonaistuotoksi saan 18,67 %. Tuotto tietysti nousee vielä tästä, jos sijoitan osingot takaisin yhtiöön.

Vaikka laskuharjoitus on teoreettinen, kuvaa se markkinoiden tämän hetken informaatioon nähden hyvin realistisesti Cramon osakkeen tulevaa kehitystä. Valitettavasti, tämänkin päivän kurssireaktiosta päätellen, monet lyhytnäköisesti sijoittamiseen suhtautuvat tai heikot hermot omaavat markkinaosapuolet vetäytyvät syrjään tämän kaltaisten tuottomahdollisuuksien avautuessa. Toisaalta kiitos kuuluu nimenomaan kyseisen kaltaiselle sijoittajajoukolle, sillä ilman heitä pitkän aikavälin arvosijoittaja ei saisi tulevaisuudessa nauttia lähellekään yhtä suurista tuotoista kuin mitä tämän hetken osakehinnoittelu mahdollistaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti