keskiviikko 17. marraskuuta 2010

Salkkuyhtiöideni tuloskatsaukset ja arvioita yhtiöideni arvostuksesta

07.11.2010 - 17:12


Kolmannen kvartaalin tulokset olivat varsin mukavaa luettavaa. Toteutuneet tulokset ylittivät pääsääntöisesti ennusteet ja yhtiöiden tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset. Tässä lyhyet katsaukset kaikkien salkkuyhtiöideni tulosraportteihin ja arvioitani yhtiöiden tämän hetken arvostustasoista.


Cramo

Sekä yhtiön liikevaihto (130 mEUR) että EBIT (13 mEUR) ylittivät ennusteet selvästi. Liikevaihto kasvoi Q3:lla 13,3 % ja ja EBIT peräti 70 %. EPS kääntyi vihdoin positiiviseksi ollen 0,06 EUR (Q3/2009 -0,03 EUR). Ennuste oli hieman korkeampi johtuen suhteellisen korkeista veroista. Suomi ja Ruotsi olivat taas yhtiön kannattavimmat segmentit.

Q3 -raportin paras uutinen oli kannattavuuden selkeä paraneminen. EBITDA on nyt normaalilla tasolla eli 28 %. Yhtiö on vihdoin saanut kustannusrakenteensa tämän hetkisen kysynnän vastaamalle tasolle. Huonoa on edelleen se, että yhtiön tase on erittäin velkainen (gearing lähes 150 %).

Yhtiö näkee tulevaisuuden entistä positiivisempana. Rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat ovat piristymässä pikkuhiljaa ja taantuman aikainen surkea kysyntätilanne alkaa olla historiaa. Ostaessani ensimmäiset Cramon osakkeet 2008 alussa 16,67 EUR hintaan tein virhearvion yhtiön arvostuksen suhteen. Sen jälkeen olen muuttanut ennusteita maltillisemmiksi. Osto-ohjelman ansiosta sain kuitenkin painettua keskihankintahintaa (10,9 EUR) alas kurssin laskiessa ja yhtiö onkin tarjonnut tähän mennessä jo yli 50 % tuoton. Tämän hetkisten ennusteideni valossa osakkeen ”oikea” arvo on noin 13-17 EUR riippuen käytetystä tuottovaatimuksesta (9-10 %). Tämän hetkinen pörssikurssi on siis haarukan ylälaidassa. Omalla tuottovaatimuksellani osakkeen arvo jää kuitenkin alle 10 EUR, joten en missään nimessä tule ostamaan yhtiötä lisää nykyisellä hinnalla. Lisäksi osakkeen paino salkussani on tällä hetkellä noin 15 %, mikä on todella suuri osuus eikä lisäostojen tekeminen tästäkään syystä ole järkevää. Olen kuitenkin melko tyytyväinen sijoitukseeni, sillä hankintahinnallani tuotto tulee pitkällä aikavälillä olemaan lähes tavoitteideni mukainen.

Ensi vuoden konsensuksen mukaisella EPS:llä P/E on peräti 24, mikä ei vaikuta kovin houkuttelevalta. P/B on 1,8 mikä yhtiön taseen suuri liikearvo huomioiden on korkea lukema. Ennusteideni mukaan yhtiön neutraali EBIT on 15 % ja ROE noin 13 %. Tulostuotto (ROE/PB) on normaalitilanteessa tällöin vain 7,2 %.


Fortum

Yhtiö julkaisi vahvan tuloksen, mikä ylitti markkinoiden ennusteet. EPS oli 0,27 EUR konsensuksen ollessa vain 0,23 EUR. Vertailukelpoinen EBIT oli 302 mEUR (Q3/2009 316 mEUR). Virallinen EBIT puolestaan oli hiukan parempi eli 312 mEUR (Q3/2009 286 mEUR). Liikevaihto oli 1 152 mEUR (Q3/2009 1 046 mEUR).

Sähköntuotanto oli Q3:lla odotuksia vaisumpaa ollen vain 10,5 TWh. Ruotsissa Oskarshamn 3:ssa ja Forsmark 2:ssa oli edelleen käyttöongelmia, ja Loviisassa oli pitkä vuosihuolto.Odotettua alemman tuotannon korvasi kuitenkin pitkälti Power-divisioonan toteutunut sähkön tukkumyyntihinta, joka oli 47.2 euroa/MWh.

Yhtiön tulevaisuuden näkymät eivät ole muuttuneet aikaisemmista ennusteistani. Venäjän potentiaali on edelleen suuri ja kaikki näyttää etenevän siellä aikataulussa. Ruotsin ydinvoimaongelmien korjautuminen ja uusi kapasiteetti tulevat tarjoavat lisää tuotantoa ja tulosta. Yhtiö tarjoaa edelleen ”takuu varmaa” tuottoa melko pienellä riskillä (tästä syystä tuottovaatimukseni on ”vain” 10 %). Yhtiö on tarjonnut tähän mennessä reilun 13 % tuoton (4 kk aikana). Samaan aikaan intrinsic value on noussut vain noin 9 % eli osakkeen houkuttelevuus on hieman laskenut. Tästä huolimatta yhtiö on edelleen houkutteleva kohde ja sitä kannattaa tankata salkkuun tasaisesti.

Ensi vuoden konsensuksen mukainen P/E on 13. Vuoden 2009 lopun taseen omalla pääomalla P/B on 2,3, mutta tämän vuoden ennusteella enää 2,1. Neutraali EBIT -ennusteeni on edelleen 32 % ja ROE:n uskon pysyvän yli 15 % pitkälle tulevaisuuteen. Tulostuotto (ROE/PB) näyttää vaatimattomalta (7,1 %), mutta yhtiön pieneen riskiin nähden tähän voi olla tyytyväinen.


Neste Oil

Yhtiön raportoitu EBIT (143 mEUR) ylitti ennusteet pääosin kertaluontoisten varastovoittojen ansiosta. Vertailukelpoinen EBIT (57 mEUR) oli linjassa konsensusennusteen (58 mEUR) kanssa. EPS oli 0,42 EUR (Q3/2009 0,29 EUR). Liikevaihto (3 065 mEUR) ylitti selvästi konsensuksen (2 830 mEUR). Jalostusmarginaalit olivat edelleen heikkoja, mutta kuitenkin parempia kuin edellisvuonna (viitejalostusmarginaali 3,52 USD/bbl ja kokonaisjalostusmarginaali 7,48 USD/bbl).

Yhtiö näkee loppuvuoden valoisana ja uskoo hyötyvänsä Q4:lla hieman vahvemmasta dieselmarkkinasta, mihin vaikuttavat öljynjalostajien lukuisat seisokit ja muut väliaikaiset tuotannon keskeytykset neljännen neljänneksen alkupuolella sekä kasvanut dieselin kysyntä. Odotan Q4 -tuloksen olevan varsin vahva.

Pidän osakkeen arvostusta edelleen maltillisena ja tulen ostamaan sitä lisää jossain vaiheessa. Hankintahinnasta (10,0 EUR) osake on noussut vajaassa puolessatoista vuodessa 20 %. Intrinsic value on noussut suurin piirtein saman verran, joten osake on edelleen yhtä houkutteleva. Väärinhinnoittelutilanne voi kestää useita vuosia, sillä yhtiö on tällä hetkellä rakenteellisesti aliarvostettu. Nykyisellä hinnalla (12,0 EUR) ostettuna yhtiö tulee tarjoamaan ennusteideni mukaan noin 12 % vuosituoton.

Konsensuksen mukaisella ensi vuoden tulosennusteella (EPS 1,11 EUR) P/E on alle 11. P/B on myös erittäin houkuttelevalla tasolla 1,2. En ole juurikaan muuttanut näkemystäni yhtiön tulevaisuudesta, vaikka en enää usko aiemman analyysini vahvan skenaarion toteutumiseen (EBIT 7 % vuodesta 2014 eteenpäin). Uskon yhtiön yltävän 5 % EBIT-tasoon, kun toimintaympäristö normalisoituu. Yhtiö tuskin tulee pääsemään samanlaisiin oman pääoman tuottoihin kun huippuvuosina muutama vuosi sitten, mutta esimerkiksi jo 14 % ROE:lla tulostuotoksi (ROE/PB) saadaan mukavat 11,6 %. Normaaliolosuhteissa tällainen ROE -taso on täysin realistinen.


Nokia

Yhtiö raportoi vahvan Q3-tuloksen EPS:n ollessa 0,14 EUR (Q3/2009 -0,15 EUR) konsensusennusteen ollessa vain 0,10 EUR. Liikevaihto oli 10,3 mrdEUR (Q3/2009 9,8 mrdEUR) ja EBIT 403 mEUR (Q3/2009 -426 mEUR).

Nokian Q4-ohjeistus heijastaa vahvaa luottamusta jouluna julkaistavia uusia älypuhelimia kohtaan. Etenkin uudet Symbian 3 -mallit C6 ja C7 voivat yllättää positiivisesti. Kuten Q3:lla, suuret volyymit enty-level -älypuhelimissa tulevat olemaan kriittinen menestystekijä loppuvuoden osalta. NSN:n menestys oli edelleen heikko, eikä tämän osan arvo edelleenkään näy osakekurssissa.

En ole muuttanut yhtiön pitkän aikavälin ennusteita (EBIT 9 % ja ROE noin 15-20 %). Osakkeen hinta (7,65 EUR) on noussut hankinta-ajankohdastani 7 % (5 kk aikana), mutta osakkeen intrinsic value on edelleen lähes sama noin 7 EUR.

Konsensuksen mukainen ensi vuoden P/E on noin 12 ja P/B 2,1. Jos yhtiön uskotaan yltävän 15 % oman pääoman tuottoon, saadaan tulostuotoksi (ROE/PB) 7,1 %. Yhtiön riskisyyteen nähden tämä ei ole kovin paljon. Nokia ei ole nykyhinnalla enää niin houkutteleva kuin aikaisemmin, enkä tule jatkamaan ostojani ellei kurssi putoa alle 7 EUR.


Sampo

Sampo iski pöytään hyvän tuloksen. Yhtiön EPS oli 0,51 EUR (Q3/2009 0,27 EUR) konsensusennusteen ollessa 0,50 EUR. Yhtiön liikevaihto oli 1,3 mrdEUR (Q3/2009 1,3 mrdEUR) ja EBIT 338 mEUR (Q3/2009 194 mEUR). Erityisen ilahduttavaa oli yhdistetyn kulusuhteen pysyminen edelleen loistavalla tasolla 90,6 % (Q3/2009 90,9 %). Loppuvuodelle näkymät ovat hyvät ja etenkin Nordea-omistuksen ansiosta tulos tulee kasvamaan selvästi ensi vuonna.

Olen jonkin verran muuttanut ennusteita yhtiön tulevaisuudesta verrattuna aikaisempaan analyysiin. Odotan yhtiön yltävän edelleen keskimäärin 22 % EBIT:iin. P&C -divisioona (If) kasvaa hieman kansantaloutta hitaammin (4 % p.a.) ja Life Insurance -divisioona (Mandatun Life) inflaation tahtiin (2 % p.a.). ROE:n uskon edelleen olevan keskimäärin 12,5 % tasolla tulevaisuudessa molempien divisioonien kohdalla. 12 % tuoton saadakseni voin maksaa If:stä 8,5 kertaa neutraalin nettotuloksen verran ja Mandatumista 8,4 kertaa nettotulos. Nämä oletukset eivät siis ole muuttuneet mihinkään.

Olen sitä vastoin nostanut hieman If:n neutraalia tulostasoa ja arvioin nettotuloksen olevan suhdanteiden yli tasoitettuna tulevaisuudessa noin 500 mEUR (aikaisemmin 440 mEUR). Vastaavasti Mandatumin ennustetta (nettotulos 110 mEUR) olen hieman laskenut (aikaisemmin 121 mEUR). Näin ollen saan If:lle 4,3 mrdEUR (aikaisemmin 3,7 mrdEUR) ja Mandatumille 0,9 mrdEUR (aikaisemmin 1,0 mrdEUR) arvon. Nordea-omistuksen arvo on nykyisellä pörssikurssilla (7,85 EUR) 6,4 mrdEUR. Pidän Nordeaa hivenen aliarvostettuna, mutta tästä saa vain lisää turvamarginaalia. Yhteensä Sammon arvoksi saadaan osien summana 11,6 mrdEUR. Osakkeen intrinsic value on siten lähes 21 EUR. Sammon osake on noussut 4 kk aikana (kun olen osaketta omistanut) lähes 17 % ja intrinsic value on samassa ajassa kohonnut noin 13 %. Osake on siis edelleen edullinen.

Myös P/E:llä ja P/B:llä mitattuna yhtiö vaikuttaa aliarvostetulta. Ensi vuoden P/E on vain noin 10 ja P/B 1,4. Normalisoidulla ROE:lla (12,5 %) tulostuotoksi (ROE/PB) saadaan 8,9 %.


Vestas Wind Systems

Yhtiö on uusin tulokas salkussani ja olen laatinut yhtiöstä hiljattain laajemman analyysin.


_____________Blogimerkinnän kommentit:


Sijoitus.org kirjoitti 08.11.2010 - 19:02

Kiitos hyvästä blogista ja kirjoituksista! Lisäsin blogisi Sijoitus.org blogiseurantaan http://www.sijoitus.org/sijoitusblogit.php

Näkisin mielelläni myös oman sivustoni blogisi linkeissä ;)


Laiska Sijoittaja kirjoitti 08.11.2010 - 21:38

Hyvät analyysit! Sattumalta omistan kaikkia noita yhtiötä, myös Vestasta cleantech ETF:n kautta...

Sampoa olen ajatellut lisäillä noista, ehkä myös Fortumia. Muut tuntuvat liian kalliilta.


Wannabe-sijoittaja kirjoitti 24.11.2010 - 08:37

Kiitos minultakin hyvästä blogista. Monissa blogeissa vain lainaillaan muilta, mutta sinulla on ihan omaa sisältöä. Ja selvästi olet paneutunut asioihin. Hirmu mielenkiintoista luettavaa etenkin tällaiselle aloittelevalle pörssi-/rahastosijoittajalle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti